การจัดการเรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560

(ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา  2559)

-------------------------------------------------------------------------------------

 

(ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

คู่มือการติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต สำหรับส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัย

จัดทำโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

------------------------------------------------------------------------------

 

(ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

คู่มือการลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด

จัดทำโดย ส่วนหอสมุดกลาง

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Additional information