การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2557

 

 

 

  แผนการจัดการความรู้ (KM)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

 

 

 

 


 
 
     คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
   จัดทำโดย ส่วนหอสมุดกลาง
   สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

 

 


 

    คู่มือการลงรายการหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
   สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร
   จัดทำโดย บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
   ส่วนหอสมุดกลาง  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (ดาวน์โหลดคลิกที่รูปภาพ)

Additional information