สำนักหอสมุดฯ จัดงานทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมี พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ ส่วนงานร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องสมุด ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค

ภาคเช้า-พิธีทำบุญถวายผ้าไตรจีวร สังฆทานและภัตตาเพล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบุคลากรในสำนักฯที่ล่วงลับไป

ภาคบ่าย-กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญและรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร รับพรปีใหม่จากผู้บริหาร


ภาคบ่าย

Additional information