สำนักหอสมุดฯ ต้อนรับรองประธานสงฆ์ลาว (อพส.)

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย มีพระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะ กรรมการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และมาศึกษาดูงาน มจร และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมียาท่านใหญ่เวด เมสะไน รองประธานสงฆ์ลาว (อพส.), นายกำหยาด ลาดสะดาวง รองอธิบดีกรมการศาสนา สปป.ลาว และคณะ ในวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙

Additional information