ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ ร่วมปลูกประดู่

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ "พิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ (ต้นประดู่) เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี" ในการนี้ ผู้บริหารสำนักหอสมุดฯ นำโดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระ มหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ต้นที่ ๔๗  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘

Additional information