สำนักหอสมุดฯ ต้อนรับ วส.เชียงราย

     สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และนำพาเยี่ยมชมการบริหารจัดการห้องสมุดและการให้บริการระบบสารสนเทศ ในวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     หลังจากนำพาเยี่ยมชมการบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุม ๒ คณะกรรมการดังนี้

    ในเวลา  ๑๓.๓๐ น. ได้ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

     ในเวลา  ๑๔.๓๐  น.  ได้ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘

Additional information