วารสารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี 2557

วารสารสำนักหอสมุดฯ ประจำปี 2557

ฉบับที่ 13 บุคลากรสำนักหอสมุดฯประชุมการเขียน SAR และประชุมคณะทำงานการประกันฯ

ฉบับที่ 12 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าสัมมนา KM ณ สถาบันภาษา มจร.

ฉบับที่ 11 ประชุมสำนักครั้ง 3/2557 และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรสำนักหอสมุดฯ 

ฉบับที่ 10 พระศรีคัมภีรญาณ รองฯฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ฉบับที่ 9 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 11 หน่วยงานสนับสนุน อบรมการเขียนประเมินตนเอง SAR 

ฉบับที่ 8 ผู้บริหาร มจร. สัมมนากฎหมายป้องกันการทุจริต (ป.ป.ช.) 

ฉบับที่ 7 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าอบรมการยื่นภาษีออนไลน์ และงานจัดสร้างห้องสมุดจำนงค์ ทองประเสริฐ 

ฉบับที่ 6 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดฯ ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร 

ฉบับที่ 5 มจร.ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ "สมเด็จเกี่ยว" และสำนักหอสมุดฯ ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

ฉบับที่ 4 ผอ.สำนักหอสมุดฯ บรรยาย "นวลักษณ์" แก่พระธรรมทูต รุ่นที่ 20

ฉบับที่ 3 ผอ.ส่วนหอสมุดกลางเชิญคัดเลือกหนังสือใหม่ และประชุมสำนักครั้งที่ 2/2557 

ฉบับที่ 2 ห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครศรีฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ

ฉบับที่ 1 ประชุมสำนักครั้งที่ 1/2557 และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ 

 

Additional information